Get Adobe Flash player

Začínalo se s dřevěnými vyřezávanými loutkami.

Dřevěněné vyřezávané loutky o velikosti asi 25 cm, byly první které loutkáři z Roudného vedli. Bylo to loutkové divadlo Kopeckého typu. Někdy v 70 letech byly náhodně zakoupeny Místním národním výborem kašírované loutky-marionety v Uničově na Moravě o velikosti 50 - 60 cm. A tak začala éra součastného divadla.

Jako o všem i o divadle rozhodují nadšenci

I tady platí, že i o divadle rozhodují nadšenci. Ideovým a praktickým tahounem byl v té době pan Import a výraznými osobnostmi té doby byly manželé Vanišovi, zvukař pan Vlasatý, Venca Týmal i jiní zapálení příznivci kultury.

Další impuls přišel po roce 1989

Nová éra rozkvětu nastala po událostech v roce 1989, kdy vyrostla nová generace, narodili se nové děti. Začínalo se znovu na zelené louce za vedení výborného a obětavého principála Jardy Pavla. Základ souboru přitom tvořily nové maminky, které již k divadlu "přičichly". Byla to například Věra Kotlinová součastná principálka, nové babičky jako paní Jirkalová nebo Jana Hlaváčková.

Repertoár je limitován technickými možnostmi i počty herců.

Loutkové divadlo nemá stálý repertoár. Hraje se zpravidla v rámci dětských dnů, vánočních a velikonočních svátků, u příležitosti akcí pořádaných kulturním výborem obecního úřadu nebo mateřskou školou . Limitujícím faktorem jsou technické možnosti divadla a momentálním nedostatek herců. kterých je stále nedostatek, dochází k časté improvizaci a zastupování.

Hledáme netradiční metody.

Hraje se s marionetami i s maňásky podle typu pohádky. Pro snadnější a rychlejší nacvičování máme soubor rozdělen na vodiče a mluviče. Vodiči koordinují pohyb loutek podle čteného, mluveného textu i když se vzájemně nevidí. Tato souhra se nacvičuje na zkouškách. Tato metoda urychluje nacvičení pohádky, ale je náročnější na počet lidí.

Loutkové divadlo funguje a je o ně stále velký zájem.

Provoz loutkového divadla je zajišťován silami místních účinkujících. Za technickou část provozu, zvuku a osvětlení odpovídá pan Jan Zdeněk. V poslední době posílil tým o stálé členky Hana a Hanka Šeniglovy. Chodí nám také vypomáhat děvčata a chlapci z Vidova a okolí. Ze stálého "starého" souboru to jsou Venca Týmal a Honza Zdeněk. Zdeněk navíc má na starosti celou technickou část provozu, zvuku a osvětlení.

 

Principálkou souboru ve  Věra Kotlinová.

Jedná jménem loutkového divadla a koordinuje program a vystoupení divadla na veřejnosti

mobil : 723 537 301

Kontaktní údaje